Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 21 april 2018 Copyright © Vereniging voor Psychodrama
Oorsprong Aanverwant Literatuur Artikelen Verslagen Interviews Films en video's  

Psychodrama

Psychodrama als zienswijze
Psychodrama, zoals het ontwikkeld is door Jacob Moreno en geheel wordt onderschreven door de Vereniging voor Psychodrama, is in de eerste plaats een zienswijze op menselijk gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zich willen verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Dat wil zeggen: mensen passen zich niet domweg aan, maar vragen zich af wat zinvol is. In psychodrama gaat men er van uit dat mensen hun omgeving creatief tegemoet kunnen treden. Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen èn met zichzelf om te gaan.

Psychodrama als werkvorm
De werkwijze van het psychodrama helpt de deelnemers om meer contact te maken met de eigen impulsen. Omdat het lichaamsgeheugen wordt aangesproken en geactiveerd 'weten' deelnemers na verloop van tijd 'beter wat zij willen'. Hun uitdrukkingsstijl wint daardoor aan helderheid en daadkracht. Psychodrama is naast een zienswijze ook
een agogische en/of therapeutische werkvorm die mensen helpt om meer zicht te krijgen op hun eigen gedrag. Veel mensen verlangen ernaar zowel persoonlijk als zakelijk beter in contact te kunnen treden met anderen. Toch blijkt dit niet zo eenvoudig.
De mens wordt niet ten onrechte een 'vat vol tegenstrijdigheden' genoemd. In de omgang met zijn medemens zit de mens vaak zichzelf het meest in de weg. Dit is niet zo verwonderlijk. De mens bestaat niet alleen voor 80% uit water, maar ook voor 90% uit onbewuste processen. Veel van wat ons bezielt is ons niet of nauwelijks bekend.

Psychodramatechnieken
Psychodrama is in essentie: deelnemers helpen om via het uitspelen van situaties tot een betere integratie te komen van gedragsimpulsen die verwarrend en ongewenst gedrag doen voortduren en creativiteit blokkeren. Hiertoe heeft Moreno specifieke psychodramatechnieken ontwikkeld. Binnen de veilige context van een oefengroep wordt door precieze technieken op nauwkeurige wijze vorm gegeven aan de impulsen van de speler. De relatie tussen de impuls en het gedrag wordt hierdoor waarneembaar. In spel kan het gedrag bovendien zo vaak als nodig herhaald worden. Daardoor wordt het effect van het gedrag zichtbaar en ook voor de speler zelf een te vatten realiteit. Deelnemers kunnen experimenteren met oud en nieuw gedrag. De diverse technieken helpen hen om zich steeds zuiverder af te stemmen op hun wensen en de situaties waarbinnen zij deze wensen willen realiseren. Zij winnen daarmee opmerkelijk aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Fasen van een psychodramaspel
De fasen van een psychodrama zijn warming-up, actie en sharing.
Tijdens de warming-up wordt aandacht en energie van de groepsleden gericht op een probleemsituatie. De protagonist dient zich aan of wordt gekozen. Tijdens de actie speelt de protagonist met behulp van de groepsleden zijn levenssituatie uit. Tijdens de sharing wisselen de groepsleden eigen levenservaringen uit door te vertellen waarmee zij zich tijdens de actie hebben kunnen identificeren.
Door het luisteren naar de ervaringen van de ander, kan inzicht in eigen levensgebeurtenissen ontstaan. In trainingsgroepen volgt er na de sharing een fase van processing. Hierbij worden de rol van de regisseur en het proces van de groep kritisch geëvalueerd.