Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 21 april 2018 Copyright © Vereniging voor Psychodrama
Lidmaatschappen Lid worden Ereleden Bestuur Verenigingsbeleid Statuten Huishoudelijk Reglement Ons logo Inloggen VvP-leden

Lidmaatschappen

Ereleden
Op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de ledenvergadering.
Wordt toegekend aan personen, die op bijzondere wijze een bijdrage geleverd hebben aan psychodrama. Meestal mensen, die zelf scholen hebben opgericht om hun verworven kennis over te dragen en verder op nationaal of internationaal niveau een bijzondere bijdrage hebben geleverd om psychodrama te verbreiden en te stimuleren.

Leden
Voldoende vooropleiding (wetenschappelijk / HBO).
Voldoende opleiding en ervaring in psychodrama d.w.z. met goed gevolg een basisopleiding, vervolgopleiding en de learning circle hebben gevolgd hetgeen leidt tot het certificaat CP (certificied practitioner).
Ook personen, die geregistreerd BIG psychotherapeut, BIG geregistreerd GZ psycholoog, NIP psycholoog of Europees geregistreerd ECP-er zijn en voldoende scholing (basisopleiding en vervolgopleiding) en ervaring in psychodrama hebben kunnen geregistreerd lid van de vereniging zijn. Dit zal per situatie bekeken worden. In ieder geval voldoen de leden aan de daartoe op Europees niveau (Fepto) vastgestelde normen van een psychodramaturg.

Aspirant lid
Voldoende vooropleiding (wetenschappelijk / HBO).
Basisopleiding in psychodrama hebben voltooid bij een van de scholen in het Nederlands taalgebied in Nederland en BelgiŽ.

Belangstellend leden
Ten minste kennis hebben gemaakt met psychodrama via een oriŽntatiecursus, workshop of anderzins (b.v. begonnen zijn met basisopleiding). Een belangstellend lid kan zonodig tijdelijk (b.v. tijdens studie als nog geen inkomen uit beroep wordt verworven) beroep doen op een gereduceerd contributietarief van 1 euro per maand. Het gereduceerde tarief kan maximaal vier volledige kalenderjaren worden genoten.

Steunleden
Staat open voor personen, verenigingen, bedrijven en instituten, die de vereniging willen helpen haar doel te realiseren.

De leden genoemd onder 1 t/m 3 hebben stemrecht en kunnen in aanmerking komen voor alle functies binnen de vereniging.
De leden onder 4 en 5 hebben toegang tot de ledenvergadering, maar hebben alleen adviesrecht. Verder kunnen de leden onder 4 en 5 genoemd slechts op voordracht van daartoe gemachtigde leden door de ledenvergadering benoemd worden in diverse functies binnen de vereniging.