Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 21 april 2018 Copyright © Vereniging voor Psychodrama

        Zerka Moreno            Renée Oudijk            Pierre Fontaine      Leni Verhofstadt-Denève

 

              19-09-2016

Lidmaatschappen Lid worden Ereleden Bestuur Verenigingsbeleid Statuten Huishoudelijk Reglement Ons logo Inloggen VvP-leden

Ereleden

Erelidmaatschap VvP voor Leni Verhofstadt-Denève (najaar 2010)


Het erelidmaatschap wordt toegekend aan personen, die op bijzondere wijze een bijdrage geleverd hebben aan de verspreiding van psychodrama. Wat dat betreft lijkt er geen grotere staat van dienst mogelijk dan het CV van Leni Verhofstadt vermeldt.

Leni is nu emiraat hoogleraar psychologie en pedagogische wetenschappen van de universiteit van Gent. Ze heeft daar binnen haar eigen vakgebied psychodrama geïntroduceerd en op de kaart gezet. Haar studenten kregen de mogelijkheid om een 3 jarige opleiding PD te volgen in haar ‘School for Experimental-dialectical Psychodrama’.

Bij haar afscheid als hoogleraar (2006) werden lovende woorden gesproken, zoals:


In de jaren 1981 en 1985 volgt Leni de door Dean en Doreen (echtpaar ook wel de de Eleftery’s genoemd) begeleide Internationale Psychodramaopleiding. Dean en Doreen zijn opgeleid door Moreno zelf, de grondlegger van psychodrama. In 1997 wordt Leni TEP gecertificeerd.


Omdat Leni door de Eletery’s is opgeleid, zit ze in de onderste takken van de Europese psychodramaboom, die tijdens de Fepto bijeenkomst in 2001 in Grass is gemaakt om de verspreiding van psychodrama inzichtelijk te maken. Tijdens diezelfde Fepto heeft Leni aan de universiteit van Nice voor Fepto aanwezigen en geïnteresseerde Franse studenten in de collegezaal een demonstratie psychodrama gegeven. Leni is en was een veel gevraagd spreker op een internationaal podium tot buiten Europa. Een greep uit de vele voordrachten:


Zij heeft vele publicaties in nationale en internationale tijdschriften en is auteur van een achttal boeken. Met haar boek over het fenomenologisch dialectisch persoonsmodel biedt zij psychodrama een theoretisch kader. In de psychodramawereld wordt dit wel “Het wiel van Leni” genoemd.


Verder heeft zij veel thema’s uitgewerkt onder andere over dromen, sociaal atoom, werken met conflicten en last but not least heeft ze de Puppets-Kit ontwikkeld; een methode om met jonge kinderen (3 tot 6 jaar) op psychodramatisch wijze te werken. Mensen die geïnteresseerd zijn in de publicaties van Leni kunnen terecht op haar site: www.verhofstadtdeneve.be


Leni is lid van de Fepto en medeoprichter en jarenlang bestuurder van NBES.
En wat heel bijzonder is aan Leni, dat zij naast alle kennis en kunde en haar heilig vuur voor psychodrama in de contactname zo ontwapenend als een kind is gebleven.

We zijn er trots op, dat wij haar erelid van onze vereniging mogen noemen.