Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 21 april 2018 Copyright  Vereniging voor Psychodrama

Het bestuur


Bestuursleden worden telkens voor twee jaar door de ledenvergadering van het voorjaar gekozen. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen.


Op dit moment kent onze vereniging een interim-bestuur.

Dit bestuur is bereikbaar via het secretariaat.Statutair dient jaarlijks de helft van de bestuursleden af te treden. Een tussentijds benoemd bestuurslid treed af op het moment dat degene die hij/zij vervangt zou zijn afgetreden. Aftredende bestuursleden zijn meteen herkiesbaar.


De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De algemene leiding van de vereniging wordt aan het gekozen bestuur gedelegeerd. In de ledenvergadering van het voorjaar legt het bestuur schriftelijke verantwoording af over in dat jaar gevoerde beleid en beheer, terwijl in de najaarsvergadering de begroting voor het volgende jaar wordt aangeboden en de contributie voor het volgende jaar wordt vastgesteld.


Het bestuur wordt bij de beantwoording van de vragen ondersteund door het secretariaat.
 Lidmaatschappen Lid worden Ereleden Bestuur Verenigingsbeleid Statuten Huishoudelijk Reglement Ons logo Inloggen VvP-leden