Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 21 april 2018 Copyright © Vereniging voor Psychodrama
Lidmaatschappen Lid worden Ereleden Bestuur Verenigingsbeleid Statuten Huishoudelijk Reglement Ons logo Inloggen VvP-leden

Verenigingsbeleid

De VvP heeft als doel:

De Vereniging voor Psychodrama (VvP) is opgericht om psychodrama in Nederland en BelgiŽ in meest brede zin te bevorderen. Psychodrama is een middel dat vele sectoren binnen de samenleving toepasbaar is. Te denken valt aan onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Binnen al deze sectoren kunnen psychodramaturgen (mensen die zijn opgeleid om psychodrama toe te passen) werkzaam zijn.

De vereniging wil een platform vormen en informatiepunt zijn voor mensen met een passie voor of interesse in psychodrama. Psychodrama beoogt ontmoeting. Juist dat wil de VvP faciliteren.


De VvP wil dit bereiken door:


  1. Bij te dragen aan de kwaliteit van de psychodrama-uitvoering. De vereniging heeft geen eigen opleiding, doch heeft zich wel verbonden aan Europese normen om de kwaliteit van de psychodramaturg te waarborgen. Deze normen zijn bepaald door de Fepto (Federatie Europese psychodrama Training Organisaties). De VvP is als accreditatieorganisatie lid van de Fepto. Om volledig lid te zijn van de VvP dient het lid aan deze normen te voldoen. Onder lidmaatschappen wordt dit verder toegelicht.
  2. Het bevorderen van het ontstaan van intervisiegroepen.
  3. Contact onderhouden met opleidingsinstituten.
  4. De beroepsbelangen van haar leden behartigen binnen de geldende maatschappelijke context. Zo is de vereniging ook lid van de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) die weer is aangesloten bij de EAP (European Association for Psychotherapy). Via het lidmaatschap van de NAP kunnen psychodramaturgen met een eigen praktijk op het terrein van de gezondheidszorg gefaciliteerd worden en zijn – als zij aan voldoende eisen wordt voldoen – afspraken met verzekeraars mogelijk. De vereniging heeft daartoe een beroepscode aangenomen, waaraan hulpverleners zijn gehouden. Ook is een klachtenreglement aangenomen, waardoor cliŽnten, die niet tevreden zijn over de geboden hulp, hun klachten kunnen neerleggen bij een daartoe ingestelde klachtencommissie.
  5. Het werven van leden en het bijhouden van een ledenadministratie.  
  6. Het tweemaal per jaar raadplegen van de leden in een daartoe bijeengeroepen vergadering De ledenvergadering is besluitvormend orgaan. De vergadering wordt door het bestuur voorbereid en bijeengeroepen.
  7. Door het organiseren van workshops, waarvoor accreditatiepunten worden gegeven.
  8. Het vergaren en verspreiden van relevante informatie op het terrein van psychodrama.