Terug
VvP - home  Psychodrama  Actueel Professionalisering   Contact 
Update: 21 april 2018 Copyright  Vereniging voor Psychodrama

NAP

De Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) werd op 23 mei 1997 in Zwolle opgericht op aansporing van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) te Wenen. De doelstelling van de NAP is de belangenbehartiging van aanbieders van psychotherapie in de breedste zin van het woord, zoals deze onder andere te vinden zijn in de internationaal bekende "Verklaring van Straatsburg" uit 1991 Strasbourg Declaration on Psychotherapy.

Onder de link www.nap-psychotherapie.com is meer informatie over de NAP te vinden. Klik hier voor de nieuwsbrieven van de NAP en hier voor NAP evenementen.  

Beroepsverenigingen die lid zijn de NAP zijn:
Door de NAP erkende opleidingen zijn:  ECP

In juli 1997 is op de Algemene Ledenvergadering van de EAP te Rome de definitieve tekst aangenomen met betrekking tot het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP).

Standaarden ECP en EAP

Voor een vergelijking van de standaarden ECP en EAP klik hier.


Wat is de route om ECP’er te worden?
De Commissie Opleidingen heeft een boekje gemaakt om de route naar het verkrijgen van het ECP te verduidelijken.
Download hier het boekje
'Het ABC van het ECP'. Daarnaast is er een overgangsregeling voor therapeuten NL en EWAO, te lezen in: 'Op weg naar het ECP'.


VvP-leden, die geregisteerd zijn als ECP’ers

Binnen het VvP zijn de volgende leden geregistreerd als ECP’er:

Mw. M.A.F. Genders

Dhr. L.J.J. Grouls

Mw. drs. Q.M. Hogenboom

Dhr. dr. J.A. Hogeweg

Mw. C.W.M. Kooke

Mw. drs. M.E.P. Lap-Streur

Mw. drs. M. Mostert

Mw. A.P.M. Naus

Dhr. P.J. Schouten


Klachten

Voor het klachtenreglement van de VvP klik hier.

Voor het klachtenformulier van de ECP klik hier.


Ethische code

Voor de ethische code voor VvP-leden (d.d. 11 november 2006) klik hier.


ECP en NAP FEPTO Opleidingen   Intervisiegroepen  

NBGT

NVGH+

NIBA

NVAGT


NVECP

NVPIT

Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalttherapeuten

Beroepsorganisatie voor Psychotherapie en GGZ

Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse

Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

Nederlands Verbond van ECP-houders i.o.

Nederlandse Vereniging voor Postural Integration Therapeuten en aanverwante beroepen


ICB

IPD

 

NIBA

NSG


STIPO


BGL & Partners (hypnotherapie / NLP)

Instituut Contextuele Benadering (contextuele hulpverlening)

Instituut voor Psychodrama (geassocieerd lid NAP, psychodrama)

Kempler Instituut Nederland (Gestalttherapie)

Nederlandse Instituut voor Bio-energetische Analyse 

Nederlandse Stichting Gestalt (Gestalttherapie)

Psychosynthese Studies (psychosynthese psychotherapie)

Stichting Integratieve Psychotherapie Opleidingen (basisopleiding)

Nederlandse Academie voor Psychotherapie (basisopleiding)
(strategische samenwerkingspartner, geen lid van de NAP)


ECP en NAP